Problemy eksploatacyjne elektrowni wiatrowych – jakie pojawiają się najczęściej?

Na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowej mogą występować różne problemy, które najczęściej są spowodowane uszkodzeniami i usterkami ich części. Na awarie najmocniej narażone są elementy ruchome, ponieważ stosunkowo łatwo ulegają one urazom o charakterze mechanicznym. Produkcja energii poprzez energetykę wiatrową jest bardzo ekonomiczna, jednak wydatki związane z utrzymaniem elektrowni oraz jej serwisowaniem stanowią niemały koszt. Z tego względu warto odpowiednio wcześnie reagować na awarie, aby pozbyć się problemów technicznych i uniknąć nadmiernych wydatków.

Urazy mechaniczne materiału

Turbiny wiatrowe bazują na skomplikowanej konstrukcji, dlatego wymagają profesjonalnej obsługi oraz systematycznych kontroli pod kątem technicznym. Nie tylko podnosi to ich produktywność, ale też ogranicza ryzyko uszkodzeń materiałowych. Zaawansowane technologicznie elektrownie wiatrowe są mniej narażone na tego typu urazy, jednak w procesie eksploatacji trudno ich całkowicie uniknąć. Awarie klasyfikowane w ten sposób najczęściej spowodowane są zaniedbaniami konserwacyjnymi i niewłaściwym nadzorem, a nierzadko także bezpośrednimi uderzeniami piorunów. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie profesjonalny serwis turbin wiatrowych w połączeniu z odpowiednimi inspekcjami, które są realizowane przy użyciu nowoczesnych technik alpinistycznych.

Awarie głównych komponentów

Standardowo skonstruowane turbiny posiadają wiele elementów narażonych na awarie, włącznie ze sprzęgłami, kołami zębatymi, łożyskami, wałami czy innymi komponentami głównej przekładni z generatorem. Ich usterki zwykle są spowodowane występowaniem cyklicznych, zmiennych obciążeń. Turbina pracuje w sposób impulsowy, co zwiększa ryzyko uszkodzeń zmęczeniowych czy uwydatnienia problematycznych wad konstrukcyjnych. Profesjonalny serwis elektrowni wiatrowych może się okazać niezbędny również przy uszkodzeniach mechanizmów nastaw czy wież turbiny, co wynika z charakterystycznego posadowienia i łączenia elementów. Komponenty te zawsze powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym, ponieważ ich awarie mogą zredukować stabilność całej konstrukcji.  Doświadczony technik turbin wiatrowych będzie w stanie wyeliminować takie ryzyko, a zarazem przedłużyć żywotność elektrowni i ograniczyć straty finansowe.

Wibracje i drgania

Wiele uszkodzeń elektrowni wiatrowej wynika z występowania specyficznych zjawisk, takich jak wibracje i drgania osłabiające stan techniczny łopat. Nie bez znaczenia pozostaje ryzyko powstania odkształceń, które mają negatywny wpływ chociażby na stan połączeń śrubowych. Istotną kwestią jest więc szybki rozpoznawanie wszelkich anomalii, a także ich raportowanie do centrum diagnostycznego. Profesjonalny serwis wiatraków pozwala na usunięcie usterek, które nierzadko ujawniają się na bardzo dużych wysokościach. Takie usługi świadczy wyspecjalizowana firma Teton, której eksperci wykorzystują techniki dostępu linowego oraz inne innowacyjne metody.

Problemy z elementami wirującymi i łopatami

Elementy wirujące i łopaty również narażone są na liczne uszkodzenia. Te części elektrowni wiatrowych najczęściej ulegają awariom w wyniku długotrwałego obciążenia, zmęczenia materiału czy też niepoprawnego wykonania konstrukcji. Główną funkcją takich komponentów jest przenoszenie na ruch obrotowy wirnika zgromadzonej energii wiatrowej. Ich usterki często dostrzegane są zbyt późno. Elementy wirujące i łopaty mają duże gabaryty i są szczególnie podatne na różne oddziaływania środowiskowe czy mechaniczne, dlatego warto zadbać o ich regularne przeglądy. Ryzyko poważnych zniszczeń występuje nawet przy stosunkowo małych uszkodzeniach, które występują w krytycznych miejscach – np. przy krawędziach natarcia lub piaście. Doświadczeni specjaliści mogą wykonać działania, które zabezpieczą przed niebezpiecznym oderwaniem się użytych części oraz ich przemieszczeniem na znaczne odległości i wbiciem w dachu lub ścianu okolicznych budynków.

Leave A Comment