Unia Europejska

TETON ALPINISTYKA PRZEMYSŁOWA DAMIAN SOBCZAK:

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wejście firmy TETON Alpinistyka Przemysłowa Damian Sobczak z usługami alpinistyki przemysłowej na rynek niemiecki i brytyjski”

Opis projektu:

Firma TETON Alpinistyka Przemysłowa Damian Sobczak  planując działalność eksportową oraz ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem dystrybucji produktu alpinistycznych. Spośród sześciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie 2 postaci: Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacje, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym.

Czas trwania projektu: 04.03.2021r – 31.12.2021r

W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynki zagraniczne Wnioskodawca podejmie następujące kroki:

  • Zakup usługi doradczej związanej głównie ze świadczeniem usług marketingowych, doprowadzających do wypromowania marki na rynkach docelowych.
  • Zorganizowanie misji gospodarczej w postaci udziału w targach w charakterze wystawcy.
  • Zorganizowanie misji gospodarczej  mającej na celu spotkanie z potencjalnymi klientami.
  • Zakup usługi doradczo-szkoleniowej, mającej na celu przygotowanie Wnioskodawcy, do efektywnego przejścia procesu internacjonalizacji.
  • Zakup usługi z zakresu dostosowania produktu do potrzeb rynków.

Cele projektu: 

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Planowane efekty:

1) pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Niemiec i Wielkiej Brytanii

2) zwiększenie przychodów o co najmniej o 20% w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu;

3) rozwinięcie działalności, dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

4) uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału usługowego;

5) nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 477 610,65 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 409 785,00 PLN