Montaż pianowych instalacji gaśniczych

Pianowe instalacje gaśnicze to systemy automatycznego gaszenia stosowane w przypadku zagrożenia pożarami m.in. cieczy palnych, jak oleje, alkohole, benzyna, substancji chemicznych czy lakierów. Piana generowana jest poprzez mechaniczne spienienie roztworu środka pianotwórczego, powstałego w wyniku zmieszania koncentratu AFFF z wodą. W zależności od istniejącego zagrożenia pożarowego, system gaszenia pianą może generować pianę ciężką, średnią lub lekką. W momencie uruchomienia akcji gaśniczej, w proporcjonerze następuje zmieszanie wody i koncentratu AFFF. 

Urządzenie to odpowiada za utrzymywanie stałego stężenia środka pianotwórczego w układzie. Następnie mieszanina rozprowadzana jest rurociągiem dystrybucyjnym do sekcji, w której wykryto pożar. W generatorach piany następuje mechaniczne napowietrzenie środka pianotwórczego, który w postaci piany uwalniany jest na płonące obiekty. 

Środek pianotwórczy uderza w deflektor tryskacza lub dyszy gaśniczej i jest rozprowadzany po całej powierzchni. Jednocześnie dzięki przepływowi wody w rurociągach wyzwalane są miejscowe urządzenia sygnalizacyjne i komunikat jest kierowany do stale pracujących służb, z reguły do straży pożarnej. Po zwalczeniu pożaru system – podobnie jak w przypadku instalacji gaśniczej zraszaczowej – bardzo szybko jest ponownie gotowy do działania. Należy jedynie uzupełniać zużyty środek pianotwórczy.

 

Zastosowanie instalacji pianowych

Instalacje gaszenia pianą gaśniczą przeznaczone są do zabezpieczenia przeciwpożarowego linii produkcyjnych, technologicznych i przesyłowych oraz magazynów i składowisk cieczy łatwopalnych i produktów syntetycznych. Skutecznie zabezpieczą m.in: magazyny substancji chemicznych, zbiorniki substancji łatwopalnych, bazy paliwowe, terminale przeładunkowe, hangary lotnicze, spalarnie odpadów komunalnych czy składy opon. Środek pianotwórczy jest zalecany do gaszenia pożarów grup A i B z wyłączeniem instalacji i urządzeń pod napięciem.

 

Zadowolenie naszych klientów traktujemy priorytetowo
Firmę Teton tworzą najlepsi specjaliści  w branży alpinistyki przemysłowej 

Jeśli masz pytania dotyczące oferty nie czekaj dłużej i napisz lub zadzwoń do nas!
Teton Alpinistyka Przemysłowa

Tel.: 501 691 606

kontakt@teton.pl

Gdańsk 80-299

Wodnika 1a