Rodzaje instalacji przeciwpożarowych

Polskie prawo reguluje ochronę przeciwpożarową zgodnie z przepisami, które dotyczą kompleksowego zabezpieczania budynków oraz innych obiektów budowlanych czy terenów. Obecnie system sygnalizacji przeciwpożarowej nie jest obowiązkowy dla każdej nieruchomości, jednak obligatoryjnie musi się znaleźć we wszystkich obiektach użyteczności publicznej i budynkach zamieszkania zbiorowego. Instalacje przeciwpożarowe to różne urządzenia gaśnicze i ostrzegawcze, które informują o zaistnieniu zagrożenia pożarowego oraz ułatwiają szybką ewakuację. Systemy tego typu różnią się przede wszystkim użytym środkiem gaśniczym, pozwalającym na ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia.

Wodna instalacja przeciwpożarowa

Instalacje przeciwpożarowe na wodę są obecnie najczęściej wykorzystywanym systemem tego typu. Na kompletny układ składa się specjalny zbiornik wody pożarowej, pompa oraz odpowiednia sieć rurociągów z tryskaczami. Zadaniem systemu jest utrzymanie stałego ciśnienia wody. Tryskacze dysponują specjalnymi ampułkami, które po pęknięciu w wyniku wysokiej temperatury prowadzą do otwarcia odpływu. Prawidłowo wykonany montaż instalacji tryskaczowych pozwala na uzyskanie skutecznego systemu selektywnego gaszenia, który uruchamia się dokładnie nad miejscem zagrożenia. Nie działa w całym budynku, co skutecznie ogranicza ewentualne uszkodzenia mienia. Montaż instalacji tryskaczowej można zastąpić zastosowaniem instalacji ze zraszaczami, które zawierają dysze gaśnicze i są podzielone na strefy gaszenia. W tym przypadku woda jest uwalniana po rozpoznaniu zagrożenia w całym obszarze strefy.

Przeciwpożarowa instalacja na mgłę wodną

Przemysłowe instalacje tryskaczowe mogą bazować również na systemie z dyszami mgłowymi. Jako czynnik gaśniczy w tym przypadku także służy woda, jednak jest ona generowana w formie mgły odcinającej dopływ tlenu do samego źródła pożaru. Rozproszenie jej w formie kropelkowej sprawia, że obejmowany zasięg oddziaływania jest większy. Wysokie ciśnienie podawanej mgły wodnej zobojętnia atmosferę, a także chłodzi przestrzeń. Zastosowanie jej zamiast zwykłej wody redukuje potencjalne zniszczenia mienia w kontakcie z czynnikiem ciekłym. Montaż tryskaczy sprawdzi się zwłaszcza w obiektach, które są wyposażone w liczne maszyny, urządzenia hydrauliczne, generatory prądu, transformatory, turbiny gazowe, zbiorniki olejowe czy kanały kablowe. System taki zużywa do nawet 90% mniej wody.

System przeciwpożarowy na pianę

Przeciwpożarowe instalacje pianowe nadają się do gaszenia różnych substancji ciekłych, stałych i gazowych. Piana bardzo dobrze nadaje się do gaszenia betonu, plastiku czy drewna, a nawet powierzchni lakierowanych. Za jej pomocą można też ugasić substancje paliwowe. Do wytworzenia piany w generatorze dochodzi w wyniku połączenia wody z preparatem pianotwórczym, po czym jest ona emitowana dyszami i tryskaczami w odpowiednie miejsca. System ten niweluje konieczność zastosowania wody, do ma znaczenie w rafineriach, obiektach utylizujących odpady czy różnych magazynach. Do realizacji prac w takich budynkach bardzo często konieczna okazuje się alpinistyka przemysłowa, w której specjalizuje się Teton. Doświadczona firma alpinistyczna  może sprawnie i bezpiecznie wykonać wszystkie działania montażowe na dużych wysokościach.

Gazowe systemy przeciwpożarowe

Jako środek gaśniczy wykorzystać można również gaz, który sprawdza się w rozdzielniach elektrycznych, serwerowniach, archiwach czy miejscach składowania cieczy łatwopalnych. W tego typu obiektach zastosowanie wody go gaszenia ognia mogłoby wywołać nieodwracalne szkody mienia. Jako gaz przeciwpożarowy najczęściej wykorzystuje się dwutlenek węgla lub argon. Montaż ppoż tego typu trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby sama instalacja została wyposażona w mechaniczne lub elektryczne mechanizmy spustowe. Gaz nie ulega uwolnieniu od razu, tylko po pewnym czasie. Pracownicy mają dzięki temu czas na sprawną ewakuację z danego obszaru.

Leave A Comment